Welkom

Welkom op de website van de Bio-tuinmaatjes.

"Bio-tuinmaatjes" is een nieuw project van de kerkelijke afdeling van het Leger des Heils - Korps Emmen. Naast het bieden van een zinvolle tijdsbesteding krijgen vrijwilligers ("tuinmaatjes") de gelegenheid groenten op biologische wijze te verbouwen en de oogst te bestemmen voor mensen die leven op- of onder de grens van het bestaansminimum.

U kunt op twee manieren tuinmaatje worden, enerzijds door actief mee te werken in het tuinwerk en anderzijds door als sponsor of donateur financieel bij te dragen een "Bio-tuinmaatjes".