Doelstellingen

De doelstellingen van het project “Bio-Tuinmaatjes” zijn:                                                                                           

  • Bevorderen dat mensen een moestuin beginnen en gelegenheid bieden praktische ervaring in het tuinieren op te doen.  Dit kan middels het opdoen van ervaring door vrijwilligerswerk in een tuin van het project en ook door ondersteuning bij het opzetten van een eigen moestuin.
  • Mensen een gezonde en nuttige tijdsbesteding bieden.
  • Propageren van gezonde voeding en ecologische/biologische teelt, die een bijdrage levert aan een beter milieu.
  • Produceren van gezonde groenten voor mensen met beperkte financiële middelen (bijv. voor verdeling via Voedselbank).